Return to site

Espai TONIC, 2-12-2018

 

(CAT) una conversa inesperada sobre antropología....

 

(ENG) an unexpected anthropological conversation!

 

(CAT)

El dia 2 de desembre, per casualitats de la vida vaig tenir l'oportunitat de compartir una de les meves passions amb un públic interessat a l'Espai Tònic, Vulpellac.
Com l'autora de l'exposició "LINEA" de la Sala Blanca, vaig a arribar a explicar les arrels de la meva tesi d'antropologia cultural "Change and Continuity: The warp and weft of indigenous dress in highland Ecuador". La tesi és el resultat de conviure amb la societat Puruha (Kichwa- runakuna) a la província de Chimborazo, Ecuador fa gairebé 14 anys.

La investigació toca temes com la cosmovisió andina i com aquesta és expressa en la indumentària ètnica. A més, creences i idees sobre el cos i les seves funcions troben la seva forma material a través dels teixits i decoracions de roba. La funcionalitat de la roba dintre d'un context cultural i natural també forma part específic de començar a entendre el sistema de moda Puruha.
Gràcies a la gent de l'Espai Tònic per escoltar! M ha motivat molt recordar aquesta etapa significativa de la meva vida.
Una part de la roba Puruha es troba al TRC Leiden (Centre d'Investigació Tèxtil del Món).

(ENG) On December 2, by chance, I had the opportunity to share one of my passions with a public interested at Espai Tonic in Vulpellac. As the author of the "LINEA" exhibition at the Sala Blance, I got to explain the roots of my thesis on cultural anthropology "Change and Continuity: The warp and weft of indigenous dress in highland Ecuador."

The thesis is the result of living with Puruha (Kichwa-runakuna) society in the province of Chimborazo, Ecuador almost 14 years ago. The research deals with issues such as the Andean cosmovision and how it is expressed in ethnic clothing. In addition, beliefs and ideas about the body and its functions find their material form through clothing fabrics and decorations. The functionality of clothing within a cultural and environmental context also forms a specific part of starting to understand the Puruha fashion system. 

Thanks to the people of the Espai Tonic for listening! It has been very motivating to remember this significant stage of my life.

A part of the Puruha clothing is at the TRC Leiden (Textile Research Center).

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK